Hvor skal vor søn være tilmeldt folkeregistret?

I forbindelse med at min kæreste og jeg er gået fra hinanden, har jeg flyttet vores fælles søn og min adresse d. 31-12-07. Vi har fælles forældremyndighed.

D. 02-01-09 har jeg søgt den fulde forældremyndighed, hvad hun er gjort opmærksom på.

D. 12-01-09 har moderen flytte sønnens adresse tilbage til igen. Er indkaldt til samtale i Statsforvaltningen d. 22-02-2009.

Må hun det ?

SVAR.

Folkeregistret har ret til at flytte sønnen tilbage til den oprindelige adresse, hvis det ikke kan fastslås, hvor barnet faktisk bor.

Hvis det ligger fast, at barnet opholder sig mest hos dig, må du kunne kræve, at dette bliver registreret i folkeregistret.

Lov om det centrale personregister indeholder følgende bestemmelser i § 8: 

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal registrere et barn, hvis forældre ikke har samme bopæl, med bopæl hos den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, uanset hvem af forældrene der har forældremyndigheden.
    Stk. 2. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, skal kommunalbestyrelsen registrere barnet hos den af forældrene, som har forældremyndigheden, medmindre forældrene ved deres underskrift erklærer sig enige om, at barnet skal registreres hos den anden. Har forældrene fælles forældremyndighed, skal kommunalbestyrelsen registrere barnet hos den af forældrene, som disse ved deres underskrift erklærer sig enige om.
    Stk. 3. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke er enige om registreringen, skal barnet forblive registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden opstod, såfremt denne adresse er en af de angivne adresser.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus