Skal jeg efterbetale glemte reguleringer af børnebidrag?

For 4 år siden blev jeg skilt, og pålagt at betale børnebidrag til mine 2 børn.

Pga. min indtægt (ca 350.000 kr årligt) blev bidraget fastsat til normalbidraget, (dengang 695 kr.) + 100 %, pr barn. Jeg har betalt det samme beløb hver måned siden, men har nu erfaret, at normalbidraget er hævet til 725 kr. pr måned.

Er jeg forpligtet til selv at holde mig orienteret om reguleringer i normalbidraget, eller skal jeg fortsætte med at betale udfra den aftale, der blev indgået med statsamtet for 4 år siden ?

Svar:

Du bør efter min opfattelse efterbetale det manglende reguleringsbeløb, også selv om børnenes moder også burde have været opmærksom på, at bidragene reguleres hvert år. Du burde med andre ord selv have fuldt med i børnebidragenes regulering.

I 1994 udgjorde normalbidraget 703 kr. pr måned og du skylder 32 kr. pr. måned eller 384 kr.

I 1995 udgjorde normalbidraget 706 kr. pr måned og du skylder 44 kr. pr. måned eller 528 kr.

I 1996 udgjorde normalbidraget 723 kr. pr måned og du skylder 112 kr. pr. måned eller 1.344 kr.

I 1997 udgjorde normalbidraget 725 kr. pr måned og du skylder 120 kr. pr. måned eller 1.440 kr.

Det samlede efterbetalingskrav udgør herefter 3.696 kr. pr. 31.12.1997. Du kan trøste dig med, at du kan få fradrag for beløbet i 1997, hvis du betaler i 1997.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg