Hvad er proceduren, hvis vi ikke opretter børnetestamente?

Goddag

Jeg tror lige jeg vil benytte mig af denne mulighed for at få stillet min nysgerrighed:

Jeg har sammen med min kone 2 børn. Vi kom forleden til at diskutere, hvad der egentlig ville ske med børnene, hvis vi begge døde.

Jeg er klar over mulighederne for at oprette et børnetestamente, men hvad ville proceduren være, hvis der ikke var oprettet et sådant ?

Hvem bestemmer hvad der skal ske, - ville begge børn komme samme sted, osv.

Svar:

Reglerne om forældremyndighedens placering ved dødsfald står i lov om forældreansvar § 15, som lyder således:

§ 15 Har forældre fælles forældremyndighed, og dør den ene forælder, forbliver forældremyndigheden hos den anden. Har barnet ved dødsfaldet ikke bopæl hos den længstlevende, kan en anden i forbindelse med dødsfaldet anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den længstlevende. Har barnet ved dødsfaldet bopæl hos den længstlevende, og har denne forvoldt den anden forældremyndighedsindehavers død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den længstlevende.

Stk. 2. Har en forælder forældremyndigheden alene, og dør denne, eller bevirker et dødsfald i øvrigt, at ingen har forældremyndigheden, bestemmes under hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem der skal have forældremyndigheden. Anmoder den længstlevende forælder om forældremyndigheden, imødekommes anmodningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod det.

Stk. 3. Har en forælder forældremyndigheden alene, og har denne forvoldt den anden forælders død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den længstlevende.

Stk. 4. Forældremyndigheden kan tillægges et ægtepar i forening, herunder den længstlevende forælder og dennes ægtefælle.

Som du kan se, er det statsforvaltningen, som skal finde frem til en ny forældremyndighedsindehaver, hvis begge forældre er døde. Statsforvaltningen får bistand fra social- og sundhedsforvaltningen i disse sager, som forhåbentlig ikke opstår ret ofte.

Det vil ganske givet i de fleste tilfælde være bedst for børnene, at de ikke bliver skilt fra hinanden.

Man vil normalt søge at finde frem til nye forældremyndighedsindehavere blandt de afdødes søskende eller nærmeste venner.

Børnenes faddere har i princippet ikke nogen fortrinsstilling, men hvis fadderne har haft tæt kontakt til børnene i deres hidtidige opvækst, vil det være naturligt, at disse kommer i betragtning.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus