Min søns mor vil flytte til Norge.

Jeg er i den ulykkelige situation, at min eks-kone (vi kalder hende "H") har meddelt, at hun med vort fælles barn flytter til Norge og medbringer vor fælles søn på 9 år (vi kalder ham "M"). Hun flytter, fordi hendes samlever har fået arbejde der. Hun har forældremyndigheden alene.

Hvor står jeg i sådan situation og hvordan ser statsforvaltningen på sådanne situationer?

Jeg har på nuværende tidspunkt krav på samvær hver anden week-end til og med tirsdag morgen, 2 ugers sommerferie, hver anden påskeperiode samt dage ved juletid.

Kommunikationen med "H" er for tiden meget dårlig og "H" bruger mange grimme kneb, men mit samvær med "M" fejler ikke noget.

Jeg lever p.t. i et nyt forhold og "M" fungere fint sammen med min nye partner.

Hvordan ser man på min samværsret, barnets tarv samt eventuelle høje transportomkostninger i sådanne tilfælde??

Mit problem på nuværende tidspunkt er, at jeg har ikke de nødvendige økonomiske midler til at gå rettens vej, så jeg er nødt til at kæmpe min sag igennem statsforvaltningen.

Jeg kan ligeledes sige, at vi begge parter i vore nye parforhold begge har fået flere børn. Har det indflydelse ?

Svar:

Moderen skal underrette dig om planen om at flytte til Norge senest 6 uger før flytningen.

Du kan derefter staks rette henvendelse til statsforvaltningen og anmode om at få tillagt fælles forældremyndighed eller om at få eneforældremyndigheden overført til dig.

Du skal endvidere anmode statsforvaltningen om midlertidigt at etablere fælles forældremyndighed. Hvis dette sker, må moderne ikke flytte barnet til udlandet uden dit samtykke.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus