Skal jeg betale uddannelsesbidrag til min 18-årige datter?

Min datter, som går i gymnasiet, fylder 18 år, og moderen har i den anledning søgt om uddannelsesbidrag.

Jeg betaler p.t. børnebidrag + 100%.

Samtidig med, at min datter fylder 18 år, frigøres en børneopsparing på ca. 17.000 Kr., hvor jeg står som indskyder.

Vil du tro, at statsamtet vil tilkende min ekskone et bidrag fra mig?

Har det nogen betydning, at jeg ikke har betalt på børneopsparingen, men at beløbet stammer fra fødselsgaver som med årene er forrentede?

Min årsindtægt ligger på den lune side af 480.000 Kr.

Jeg har beregnet, at min datter ca. vil få 1.600 kr. i SU ud fra, hvad jeg forestiller mig at moderen tjener.

Svar:

Ifølge børnelovens § 14, stk. 2 ophører bidragspligten ved barnets fyldte 18. år. Bidragspligten ophører endvidere, når barnet indgår ægteskab, medmindre statsamtet bestemmer andet.

Det fremgår dog af børnelovens § 14, stk. 3, at bidrag til undervisning eller uddannelse kan dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år.

I praksis er det en betingelse for, at du kan blive pålagt pligt til at betale uddannelsesbidrag, at din bruttoindtægt i 2007 overstiger 300.000 kr., men denne betingelse opfylder du jo.

Børnebidrag og uddannelsesbidrag fastsat til normalbidraget bortfalder normalt, hvis barnet har en indtægt på ca. 3.300 kr. om måneden. Børnebidrag og uddannelsesbidrag fastsat højere end normalbidraget nedsættes, hvis barnet har en indtægt på ca. 2.500 kr. om måneden.

Hvis barnet er udeboende og får SU, vil denne være så stor, at der ikke skal betales uddannelsesbidrag.

I dit tilfælde må du som udgangspunkt påregne at skulle betale uddannelsesbidrag, og da din indtægt er på over 475.000 kr. vil jeg anse det for mest sandsynligt, at bidraget bliver sat til normalbidrag + 50%., dvs. 1.413 kr. om måneden.

Uddannelsesbidraget kan ikke trækkes fra i skat og det svarer derfor til et væsentligt større børnebidrag til børn under 18 år.

Din datter skal betale skat af uddannelsesbidraget, selv om du ikke kan trække det fra, men da hun er fyldt 18 år, har hun heldigvis et personfradrag på 39.500 kr. i 2007, og hun slipper derfor sikkert alligevel for skat i 2007.

Hvis du havde foretaget indskuddene på børneopsparingskontoen, ville du kunne slippe for at betale uddannelsesbidrag indtil beløbet på 17.000 kr. beregningsmæssigt var brugt op, dvs. på ca. 12 måneder. Da det kun er formelt, at du har stået som indskyder, får børneopsparingen efter min vurdering ikke nogen indflydelse på uddannelsesbidraget.

Du kan trøste dig med, at din datters SU sikkert stiger, når hun er fyldt 19 år, og pligten til at betale uddannelsesbidrag vil da kunne bortfalde, hvis du husker at ansøge herom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus