Kan jeg få mit barn døbt uden faderens samtykkke eller viden?

Kan jeg godt få sit barn døbt, uden faderens tilsagn,og uden at lade faderen vide det

Vi bor ikke sammen,

 

SVAR:

 

Nej, begge forældre skal være enige, hvis de har fælles forældremyndighed, se forældreansvarslovens § 3 stk. 1:


”Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene”.

Har moderen forældremyndigheden alene, kan hun få barnet døbt, uden at faderen bliver spurgt og får kendskab til det. Det følger af § 2 i anordning 2008-01-02 nr. 1 om dåb i Folkekirken:

Dåb af et barn sker efter anmodning fra den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet, og som dermed har ansvaret for barnets kristelige opdragelse”.

 

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

JuraEksperten.dk