Skal jeg betale bidrag af søgne-helligdagsbetaling og udetillæg?

Når man tager udgangspunkt i bruttoindkomsten hos bidragsbetaler, som her arbejder som tømrer, vil S/h- dage og det skattefri udetillæg, når de ligger ude med overnatning, indgå i det samlede bruttobeløb, der skal regnes bidrag ud fra.

Svar:

Søgne-helligdagsbetaling skal medregnes i bruttoindtægten.

Udetillæg skal ikke medregnes i bruttoindkomsten, da dette tillæg skal dække nogle meromkostninger ved overnatning uden for hjemmet

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600