Hvordan søger jeg om uddannelsesbidrag?

Kan man og hvordan søges der uddannelsesbidrag. Min søn fylder 18 år til april.

Faderen har betalt bidrag indtil nu. Sønnen har ingen selvstændig indtægt.

Er det noget faderen bliver pålagt eller skal der indgå en frivillig aftale.

Svar

Du kan ansøge om uddannelsesbidrag på din søns vegne, og du skal indgive ansøgningen til det lokale statsamt, hvor faderen bor. Du kan ringe til statsamtet og bede om at få tilsendt et ansøgningsskema

De nærmere regler om bidragets beregning og størrelse, kan du læse på linjens emner. Helt nøjagtigt under "Børn og unge", hvor bidragene bliver behandlet i emnerne fra nr. 331 til og med nr. 339. Du finder disse emner via emneoversigt nr.330..

Med venlig hilsen

Erik Frodelund