Kan kommunen nægte min far boligstøtte på grund af store gaver til børn og børnebørn?

Vores far har solgt sit hus og er kommet på plejehjem. 

Efter at alt var betalt, var der et beløb tilbage. Det er blevet brugt til at forsøde tilværelsen samt til diverse omkostninger ved flytningen, indskud, nyt indbo m.v.. Restbeløbet ønskede vores far, at give som afgiftsfrie gaver til sine børn, svigerbørn og børnebørn. Der var yderligere et beløb tilbage, som vores far fordelte mellem børnene som nettogave (der er indbetalt gaveafgift af beløbet). Vores far har nu ca.20.000 tilbage på sin konto. Vi har søgt boligstøtte til vores far. 

Kommunen ønsker at vores far skal redegøre for hvordan provenuet er anbragt. Det er også fint nok. Men nu spekulerer vi på, om vores far kan få afslag på boligstøtte, fordi han har valgt bruge af pengene og så give resten væk.

Kan kommunen det?

Svar:

I kan roligt redegøre for gaverne

Kommunen har ikke ret til at nedsætte boligstøtten som følge af gaverne.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus