Må mit barns far tage sin nye samlever med som bisidder ved møder om barnet?

Findes der en regel/lov, der fortæller, hvorledes jeg står i forhold til at min eksmand ønsker at medtage sin samlever til møder omkring vores fælles barn. 

Vi har fælles forældre myndighed. Jeg kan sagtens forstå min eksmand ønsker hendes deltagelse, fordi de har vores fælles søn hver anden uge - men - jeg kan ikke se hvorfor det skulle være nødvendigt, eftersom hun ikke er forældre og hvis min eksmand ønsker at hun skal have de oplysninger der fremkommer under mødet, kan han vise hende referatet og give et referat.

Hvad med tavshedspligten? er hun berettiget til at få at vide hvad der sker omkring vores fælles søn (hun får det selvfølgelig at vide af manden). Min eksmand og samlever er ikke gift.

Jeg er temmelig usikker på dette område og kan ikke se det rent retslige ej heller praktiske i at hun deltager.

Svar:

Min besvarelse er ud fra det familieretlige perspektiv følgende:

Man kan frit vælge hvem, man ønske som bisidder, men man kan ikke pålægge den anden at deltage i et møde med tilstedeværelse af ”andre”.

I Statsforvaltningerne er det fast praksis, at man ikke afholder fællesmøder med deltagelse af andre personer end de to forældre mod den ene forældres ønske. Man kan/vil altså ikke pålægge den ene forældre at deltage i et møde med andre end den anden forældre. Hvis forælderen, der ønsker bisidder tilstede, fastholder sit ønske om at gennemføre mødet med bisidder, må der afholdes separate møder med hver forældre.

Samme metode/praksis må være gældende også i institutioner – du kan altså ikke pålægges at deltage i et møde, hvor din eksmands samlever deltager.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01