Skal mit barns far være enig i valg af børnehave og skole?

Faderen og jeg har fælles forældremyndighed over vores barn på 2½, og hun har bopæl hos mig.

Jeg synes jeg kan læse ud fra den ny lov om forældreansvar, at jeg som bopælsforælder frit kan afgøre hvilken daginstitution vores barn skal gå i. Har jeg ret i den antagelse?

Eller skal jeg have faderens accept?

Endvidere: Skal faderen acceptere mit valg af skole, når den tid kommer, eller må jeg selv frit disponere hér også?

SVAR:

Du kan som bopælsforælder selv vælge daginstitution til din datter.

Faderen skal være enig i valget af skoleretning, f. eks. om det skal være en privat skole eller en kommunal skole, men du kan som bopælsforælder alene beslutte, at barnet skal gå i den lokale distriktsskole.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus