Kan vi få fælles forældremyndighed til mit særbarn?

Kan min nuværende mand få del i forældremyndigheden over mit barn fra første ægteskab?

Jeg har selv forældremyndigheden og min tidligere mand har samvær med vores barn.

Svar

Din nuværende mand kan gå få overført forældremyndigheden, således at du og din mand herefter har fælles forældremyndighed til dit barn. Dette følger af forældreansvarslovens § 13, stk. 2, som lyder således:

Forældremyndigheden kan ved aftale godkendt af statsforvaltningen overføres til andre end forældre. Forældremyndigheden kan overføres til et ægtepar i forening, herunder til den ene forælder og dennes ægtefælle. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan aftalen godkendes af retten.

Barnets far skal forinden godkendelsen afgive en erklæring. I praksis vil der blive lagt meget stor vægt på den biologiske faders indstilling til, at du og din nye mand nu får fælles forældremyndighed til barnet. Nægter han at samtykke, vil der kun yderst sjældent kunne forventes en godkendelse fra statsamtet

Da der ikke er tale om en stedbarnsadoption, bevarer barnet arveretten efter sin biologiske fader, som fortsat skal betale børnebidrag og som fortsat har ret til samvær med barnet.

Hvis I gennemførte en stedbarnsadoption, ville barnet miste sin arveret efter sin biologiske fader, som samtidigt blev fritaget for at skulle betale børnebidrag, og samtidigt mistede samværsretten.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus