Hæfter min 15-årige søn for kontingent til fitnessklub i opsigelsesperioden?

Min søn på 15 år har siden januar været medlem af en fitnessklub, hvor han har betalt et indmeldelsesgebyr + et månedligt beløb. I maj sagde han til mig, at han ikke ville gå til fitness mere. Jeg betalte dog for juni måned i tilfælde af, at han skulle have lyst til en tur, mens han læste til eksamen.

Jeg går ud fra, at når man ikke betaler til fitnesscentret, så kan man heller ikke bruge det og medlemskabet ophører. Men der tager jeg så fejl.

Jeg får en regning på 580 kr. for juli og august måned, da jeg kommer hjem fra ferie. Regningen er udstedt til min søn, og konvolutten regningen ligger i, er ligeledes stilet min søn.

På fitnesscentrets hjemmeside, kan jeg ikke se, at der står noget om, hvordan medlemskab og opsigelse fungerer

Jeg ringer til centret, der forklarer mig, at de har sat min søn ind i opsigelses- og medlemsreglerne og ikke kan gøre for, at mig og min søns kommunikation ikke fungerer godt nok til, at han har fortalt mig om opsigelsesreglerne. Desuden har han i sin tid fået en kontrakt med hjem, hvor jeg på bagsiden kan læse om reglerne.

Jeg har ikke set kontrakten og min søn har ikke fortalt mig om reglerne for medlemskab og opsigelse. Min søn kan ikke huske at han har fået gennemgået reglerne, og han kan heller ikke huske, at han har fået en kontrakt - men, det har han muligvis, men disse informationer og informationer om at viderebringe dem til mig, er sandsynligvis forsvundet i teenagetågerne.

Skal jeg betale for min søns fitness i de måneder han ikke har været der, og skal jeg hæfte for hans medlemskab - i så fald ved jeg for øvrigt ikke, i hvor lang tid, jeg skal fortsætte med at betale - om medlemskabet fx minimum gælder for et år osv. Igen, jeg kan ikke se reglerne på hjemmesiden, og de regler min søn i sin tid modtog og skulle have vist mig er forsvundet.

Svar: 

Når din søn er mindreårig, kan han ikke stifte gæld, og derfor har det pågældende fitnesscenter ingen juridisk mulighed for at fastholde ham på kontrakten. Du kan på din søns vegne meddele centret, at aftalen er ugyldig, dvs. uden retsvirkning af nogen art.

Du hæfter ikke selv for betalingerne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk