Kan min 14 måneder gamle datters far kræve at få fælles forældremyndighed, når han aldrig har set hende?

Min datters far (F) har søgt om forældremyndighed/samvær. F har ikke set eller ønsket at se vores datter (C). F har vidst til graviditeten fra starten af. C er nu 14 mdr. gammel. Jeg synes det er en god ide at C skal opleve sin far, men jeg håber da på at jeg ikke skal undvære C alt for meget.

Hvor meget samvær kan jeg forvente at F vil få fra start?

Hvordan vil jeg kunne forvente at samværets opstart vil være? -

Kan jeg kræve at jeg vil være tilstede de første par gange?

Hvornår vil F normalt have mulighed for at få et samvær med overnatning?

F har været meget aggressiv i hans breve til statsforvaltningen. Han beskriver mig ofte som uegnet mor på en meget usmagelig og usand måde. Jeg ønsker ikke at skulle dele forældremyndigheden med F på grund af hans meget dårlige opførelse. 

Kan du give mig nogle råd som jeg skal lægge vægt på, for at jeg kan beholde min forældremyndighed.

SVAR:

Udgangspunktet vil være, at der ikke fastsættes samvær med overnatning, så længe barnet er under 2 – 2½ år, når barnet ikke forud for det tidspunkt, hvor der ansøges om fastsættelse af samvær, har været samvær med overnatning.

Samværet vil i første omgang blive fastsat ganske kortvarigt som en form for kende-kontakt, hvor barnet lempeligt og langsomt skal lære den anden forælder at kende. Samværet vil derefter langsomt blive trappet op i takt med, at barnet lærer den anden at kende, og i takt med barnets alder. Det vil kun være naturligt, at du er til stede de første gange, og derefter f.eks. lader man far og barn køre en kortere tur i barne/klapvogn.

Vedrørende forældremyndighed er udgangspunktet efter Forældreansvarsloven, at forældrene skal have fælles forældremyndighed. Kun hvis der foreligger tungtvejende grunde kan fælles forældremyndighed undgås. Statsforvaltningen kan ikke kompetence til at træffe afgørelse om fælles forældremyndighed. Kan I forældre ikke blive enige, må sagen sendes til Retten. Du kan således blot sige nej til fælles forældremyndighed i statsforvaltningen, og se om faderen ønsker sagen indbragt for Retten. 

Hvis faderen ønsker sagen indbragt for Retten, vil jeg råde dig til at søge hjælp hos en familieretsadvokat, der vil kunne søge fri proces for dig, samt rådgive dig i detaljer om hvorledes sagen gennemføres bedst, set med dine øjne.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01