Hvem af forældrene bestemmer, i hvilken skole barnet skal gå?

Hvis man har fælles forældreret, men forældrene bor i hver sin ende af landet, hvordan er man så stillet, såfremt forældrene ikke kan blive enige om, hvilken skole barnet skal gå på?

SVAR:

Den nye forældreansvarsloves § 3, stk. 1  der lyder således:

Har forældre fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være.

Valget af skole er en væsentlig beslutning, og forældre med fælles forældremyndighed skal således være enige, hvis de ønsker at barnet skal gå i en privat skole. Folkeskolelovens regler om undervisningspligt fører til, at bopælsforælderen alene kan beslutte, at barnet skal gå i den lokale distriktsskole.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600