Kan min far og mor begge give os gaver på 58.700 kr., når pengene tilhører min far?

Mine forældre er netop flyttet i beskyttet bolig og de har solgt deres hus i 2009. Huset stod i min fars navn og provenuet fra salget (ca. 2,2 mio) gik ind på en konto i hans navn. 

Vi er 4 søskende og mine forældre bestemte, at de begge to ville give os 58.700 kr. Der blev skrevet 4 checks på hver 117.400 fra min fars konto.

 Et familiemedlem gjorde voldsomt vrøvl over måden det blev gjort på, hun mente, at min mors del af gaven skulle gå ind på min mors konto og bagefter ud derfra. 

Jeg talte derefter med en medarbejder fra Skat, som fortalte mig, at den sag ville vi ikke få problemer med, det var godt nok. 

Diskussionen kører dog stadig og da mine forældre i øvrigt har tænkt sig at gøre det samme næste år, hvis alt går vel, vil jeg bare være sikker på, at det bliver gjort rigtigt.

Kan I hjælpe med den sag?

Svar:

Jeres mor har ikke gyldigt kunnet give jer gaver, når alle pengene tilhører jeres far

Skat kan derfor kræve, at I skal betale gaveafgift af de 58.700 kr. fra jeres mor, da det i realiteten er gaver fra jeres far.

Se f. eks. denne afgørelse fra Landsskatteretten:

TfS 2005.294 LSR (SKM2005.133 LSR): Søn havde i 1999 lånt 600.000 kr. af sin fader. Gælden blev i 2000, 2001 og 2002 nedskrevet med gaver fra sønnens fader og moder til sønnen og sønnens  hustru eller med i alt 386.00 kr. Antaget at der skulle betales gaveafgift af nedskrivningerne ud over det afgiftsfri bundbeløb for en årlig gave fra fader til søn, og der skulle derfor betales gaveafgift af i alt 246.600 kr..

Jeres far kan ved gaveægtepagt give jeres mor en gave på f. eks. 1 mio kr.

Hun kan derefter selv give gaver til børn og børnebørn.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31
Postboks 5009
8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600
Fax: 8613 1500