Kan jeg kræve, at børnefamilieydelsen ligedeles?

Hvis jeg som fader har mit barn i den ene uge og moderen har ham i den anden uge, så har jeg vel også ret til at få halvdelen af de børnepenge, der falder hvert kvartal.

Jeg mener at kommunen har en blanket der skal udfyldes, om hvordan pengene skal fordeles, hvis det er sådan man vil gøre det.

Jeg betaler ikke noget til moderen, og har heller ikke tænkt mig at gøre det, men jeg kan ikke se hvorfor hun skal have alle pengene. Jeg har jo også udgifter, når det handler om barnet, så har jeg vel også ret til at få halvdelen sat ind på min konto.

Hun kommer jo ikke ligefrem rendende med tøj til mig for de penge hun modtager?

SVAR:

Folketinget har bestemt, at børnefamilieydelsen i en situation, hvor barnet bor lige meget hos begge forældre, skal udbetales til den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregisteret.

Du kan ikke over for det offentlige kræve at få halvdelen af pengene.

Du kan heller ikke få moderen dømt til at betale dig halvdelen, men du må håbe, at hun godt kan se, at det er urimeligt, at hun får disse penge ubeskåret, og at hun derfor frivilligt går med til en ligedeling.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus