Er der fradragsret for nonformationsbidrag?

Min kones søn, som bor hos os, skal nonfirmeres. Faderen betaler børnebidrag.

Det er aftalt, at han holder nonfirmationsfesten og at vi betaler "nonfirmationsbidrag" til ham. 

Mit spørgsmål går på om det er fradragsberettiget, og hvis det er om der skal søges statsamtet om fastsættelse af bidraget for, at det er fradragsberettiget.

Svar:

Der kan godt være fradrag for aftalte og fastsatte nonfirmationsbidrag.
 

Din kone kan imidlertid ikke få fradrag for bidrag til et barn, som bor hos hende, og statsforvaltningen vil ikke fastsætte bidrag i en sådan situation
Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Ryesgade 31

8100 Århus C
Tlf.: 8613 0600