Er en 15-årig delvist myndig?

Når man bliver 15 år gammel, bliver man da delvis myndig? 

Kan en person under 18 år indgå økonomisk bindende aftaler?

Jeg har et familiemedlem, der er 16 år og har fået en 2 bøder for at gå med kniv. Hæfter forældrene for betaling af disse bøder?

Svar: 

Juridisk set bliver man først myndig, når man fylder 18 år. Men det er korrekt, at unge over 15 år får en del rettigheder, og derfor kan man med lidt sproglig frimodighed måske kalde det for "delvis myndig". 

En ung under 18 år kan ikke påtage sig gældsforpligtelser, og derfor kan en ung under 18 år ikke indgå økonomisk bindende aftaler, medmindre de betales kontant og med penge, som den unge selv har tjent eller fået til sin frie rådighed.

Se i øvrigt disse emner:  350 Unges økonomiske rettigheder 

Forældrene til den omtalte 16-årige hæfter ikke for bøderne.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund