Får jeg tilkendt sagsomkostninger, hvis jeg vinder forældremyndighedssag?

Min tidligere kone har stævnet mig omkring forældremyndigheden på vores 2 drenge.

Hun får sandsynligvis fri proces - det kan jeg ikke få, da jeg tjener for meget

HVIS jeg "vinder" en sådan sag - kan jeg så forlange, at hun skal dække mine omkostninger til advokatbistand....eller skal jeg selv gøre dette ?

SVAR:

Det fremgår af retsplejelovens § 451, stk. 3, at du kun vil få tilkendt sagsomkostninger, hvis retten finder særlig anledning hertil, og det er i praksis uhyre sjældent.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus