Skal moder, der betaler børnebidrag, desuden betale andel af udgifterne til efterskoleophold?

15-årig dreng skal på efterskole.  Forældrene har fælles forældremyndighed. Drengen har de sidste 3 år ønsket at bo hos sin far.

Drengens mor betaler normalbidraget til drengens far. Drengens mor betaler derudover tøj, sko, frisør m.m. til drengen.

Kan drengens mor afkræves at skulle betale en del af udgifterne til efterskoleopholdet?

Svar:

Moderen er ikke forpligtet til at betale en andel af disse udgifter til efterskoleopholdet, medmindre statsamtet måtte træffe afgørelse om, at hun skal betale et særligt bidrag.

Statsamterne pålægger ikke sådanne særlige bidrag til udgifterne til privat skole eller til efterskole.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus