Hvor gammel skal et barn være for at kunne bestemme, hvor det vil bo?

Min kæreste har sammen med sin eks-mand to børn på henholdsvis 10 og 9 (fælles forældremyndighed). 

Der har været forskellige små diskussioner om, at de på et senere tidspunkt kan selv kan bestemme hvor de vil bo. 

Min kæreste og jeg mener 12 år, mens hendes eks-mand siger 14 år. 

Hvad er korrekt ?

SVAR:

Ingen af svarene er korrekte.

Indtil barnet er 18 år, bestemmer forældremyndighedsindehaveren, hvor barnet skal bo. Ved fælles forældremyndighed skal forældrene være enige om, hvor barnet skal bo.

Der findes en regel i forældreansvarslovens § 34 om, at retten i mange tilfælde skal have en samtale med barnet, inden der træffes afgørelse i en forældremyndighedssag, men det er ikke ensbetydende med, at barnet selv bestemmer.

§ 34

Stk. 1 Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Stk. 2. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus