Kan vor 15-årige datter oprette en konto i Nordea uden vor underskrift?

Vores datter på 15 år har været i Nordea og har fået oprettet en konto til brug af visa electronic.

Kan banken give hende en konto og et visa electronic uden vores accept? 

Jeg troede hun skulle være 18 år for at kunne gøre det uden vores underskrift?

Svar: 

Jeres datter kan godt oprette en sådan konto uden jeres underskrift, hvis kontoen kun skal anvendes til indskud af din datters selverhverv, dvs. egne lønindtægter

Det er mig bekendt ikke muligt at overtrække kontoen ved hjælp af det omtalte kort.

Se nærmere værgemålslovens § 42, som lyder således

§ 42. Umyndige råder selv over,

1) hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne,
2) hvad de har fået til fri rådighed som gave eller som friarv ved testamente, og
3) hvad værgen har overladt dem efter § 25, stk. 3.

Stk. 2. Rådigheden omfatter også indtægter af det erhvervede, og hvad der træder i stedet herfor. Den medfører ikke adgang til at påtage sig gældsforpligtelser.
Stk. 3. Værgen kan med statsamtets godkendelse fratage den umyndige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus