Kan jeg få hjælp til betaling af børnebidraget, når jeg bliver folkepensionist?

Jeg overgår om kort tid til folkepension og betaler fortsat børnebidrag.

Er jeg berettiget til ekstra økonomisk hjælp til betaling af børnebidrag som folkepensionist?

Svar:

Du kan få hjælp efter børnetilskudslovens § 4, stk. 3, nr. 4 der lyder sådan:

§ 4. Der kan endvidere ydes et særligt børnetilskud efter reglerne i stk. 2 og 3.
 Stk. 2. Der ydes 2 gange det særlige børnetilskud, jf. stk. 3, når ingen af barnets forældre lever.
 Stk. 3. Det særlige børnetilskud udgør 8.436 kr. årlig,

1) når faderskabet til barnet ikke er fastslået,

2) når kun en af barnets forældre lever,

3) når barnet, efter at forældremyndighedens indehaver er død, adopteres af dennes ægtefælle eller af en enlig person,

4) når en af eller begge barnets forældre modtager folkepension efter lov om social pension,

Beløbet er i 2005 10.824 kr. - svarende til normalbidragets grundbeløb. Du skal således selv kun betale finanslovstillægget på 114 kr. om måneden

Du skal søge kommunen om det særlige børnetilskud, som ikke er indtægtsreguleret

 Med venlig hilsen

 Frank Viberg-Holde