Har min datters far ret til at deltage i arrangementer i børnehaven?

Jeg har den fulde forældremyndighed over vores datter på 4½ år. Og jeg ønsker ikke at hun skal sidde midt i et meget konfliktfyldt forhold, og ønsker derfor slet ikke at et arrangement i børnehaven bliver præget at en dårlig stemning, så for at undgå dette ønsker jeg ikke, at begge forældre er til stede samtidig. 

Tidligere har dette dog også være praktiseret, således at når arrangementer faldt på samværsdage, kom jeg ikke til arrangementerne, men siden sidste jul har min datters far forsøgt skabt hvert arrangement til et konfliktfelt, således at han siger at han vil møde op til arrangementer, hvor han ikke har samvær.

Har min datters far ret til at komme til arrangementer og møder i børnehaven og senere skolen uden mit samtykke?

Jeg vil endvidere også gerne vide om den forælder, der ikke har forældremyndigheden, har ret til personligt at deltage i møder? 

Og om dette i så fald kan siges at være gældende om arrangementer? 

Jeg vil også gerne vide om der skelnes mellem retten til at deltage i arrangementer og møder, der falder sammen med samværsdage?

Jeg vil også gerne vide om der er regler for hvordan en given orientering skal foregå?

Svar:

Din datters far har ret til at deltage i arrangementer i børnehaven, selv om han ikke har del i forældremyndigheden, og uanset om arrangementet holdes på et tidspunkt, hvor din datter ikke er på samvær hos sin far.

Der er ikke forskel på møder og andre arrangementer, ligesom der ikke er forskel på om de falder på en samværsdag. 

Din datters far har derimod ikke ret til at deltage i møder vedrørende dit barns trivsel – eksempelvis forældrekonsultation vedrørende barnet og møder om, at der er behov for en særlig indsats i forhold til barnet, medmindre du samtykker heri.

Den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har ret til en orientering om barnets standpunkt og ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold. Orientering  forudsætter, at forælderen selv retter henvendelse og beder om en udtalelse - der er altså ikke noget krav til institutionen om, at man derfra på eget initiativ skal orientere forælderen.

Der skal således ikke ske løbende orientering, og en stående anmodning om generelt at blive orienteret skal ikke imødekommes.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01