Har man pligt til selv at oplyse moderen om, at man har fået en klækkelig lønforhøjelse, så børnebidraget kan blive forhøjet?

Hvis man er fastsat til et børnebidrag og man får en klækkelig lønforhøjelse, således at moderen egentlig kunne få højere børnepengesats, har man så pligt til at oplyse moderen eller amt om dette, så det kan blive forhøjet ??

Svar:

Du har ikke pligt til selv at oplyse moderen om lønforhøjelsen.

Du har kun pligt til at oplyse statsamtet om lønforhøjelsen, hvis moderen søger om forhøjelse af børnebidraget.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus