Må mit barns far lade vort barn være sammen med den nye samlever under størstedelen af samværet?

Jeg har eneforældremyndighed over vores barn. 

Nu er det sådan, at næsten hver gang hun skal på weekend hos sin far er det hans kæreste, der passer hende, fordi han er til sport golf eller fodbold. 

Indimellem er det også kæresten, der henter og afleverer hende - det synes jeg ikke er helt tilfredsstillende. 

Men hvad stiller man op og kan jeg stille noget op????

Svar:

Samvær er en personlig ret, og det er som udgangspunkt den samværsberettigede, der skal være sammen med barnet samt sørge for transporten til/fra samværet.

Hvis faderen ikke udnytter sin samværsret, men blot lader barnet afhente og være sammen med en anden, kan du ansøge statsamtet om en begrænsning af samværet. Således at det f.eks. begrænses til hver 3. eller hver 4. weekend, så har faderen måske bedre tid til at tilbringe samværsweekenderne sammen med barnet.

Jeg vil råde dig til at ringe til statsamtet og få rådgivning i din konkrete sag, herunder om statsamtet vil tilbyde børnesagkyndig rådgivning med henblik på at I to forældre får talt problemerne igennem og forhåbentlig indgået nogle brugbare aftaler om det fremtidige samvær.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01