Hvornår skal børnebidraget være betalt?

Hvornår skal børnebidraget fra mig til min x senest være overført til hendes konto?

Hun siger de skal være til rådighed hver første i måneden., men det er svært for mig, da jeg først får løn den sidste hverdag i måneden og banken bruger 1-2 dage på en overførsel

Svar:

Hvis børnebidraget skal betales hver d. 1. i en måned, skal beløbet være indgået på moderens konto pr. denne dato, således at hun kan disponere over beløbet pr. denne dag.

Jeg foreslår, at du lader beløbet betale via betalingsservice. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus