Kan Mary Donaldson på forhånd fraskrive sig retten til sine børn i tilfælde af skilsmisse?

Det forlyder i BT i dag, at vores kommende prinsesse (ja kommende dronning) skal fraskrive sig sine børn endnu inden de er født. Nu skal man jo ikke tro på alt hvad avisen (og da slet ikke BT) skriver, så jeg vil gerne have bekræftet om det forholder sig så.

Jeg ville tro, at den salgs "aftaler" blev betragtet som "ubillige", og at det i fald spørgsmålet blev aktuelt, (hvad Gud forbyde) ville bero på en afvejning af barnets bedste, hvad der skulle ske med det. Jeg mener, at det er de vilkår vi andre dødelige er underlagt.

Kunne jeg - hvis jeg nu faldt over en sød 17-årig nymfe - betinge mig særeje over fremtidige fælles børn, så jeg var sikker på at de kom til at overtage mit lille kongerige?

mvh

royalistaspirenten

SVAR:

Man kan efter dansk ret ikke gyldigt indgå forhåndsaftaler om, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, hvis forældrene skulle gå fra hinanden, og dette må formentlig også gælde medlemmer af kongehuset.

Man kan ikke oprette en ægtepagt om, at børnene skal være mandens særeje. Ægtepagter skal kun gøre ægtefællers ejendele til særeje, og børn falder ikke ind under kategorien ejendele.

< Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus