Kan jeg få gratis advokathjælp til at få min datter hjem fra familiepleje?

Min datter er i familiepleje (frivilligt). Jeg søger om at tage hende hjem til sommer.

Hvis der nu skulle opstå problemer, kan man så få gratis advokathjælp?

SVAR:

Kommunen skal tilbyde dig gratis advokatbistand, såfremt Børn- og Ungeudvalget beslutter, at barnet ikke må flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje samt i det tilfælde, at kommunen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at en tvangsfjernelse vil være nødvendig af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Bodil Skytte Nielsen