Skal jeg sørge for festtøj til min datter, når hun skal til en fest under samvær med sin fader?

Jeg er separeret og har forældremyndigheden over vores pige. Jeg modtager bidrag både til hende og til mig. 

Jeg mener reglerne er sådan, at jeg ikke skal sørge for at barnet f. eks får specielt festtøj med, hvis min mand vil til fest med hende, mens han siger det er min pligt at give hende det med, da jeg modtager bidrag til hende.

Hvad er det rigtige?

Svar:

Bopælsforælderen er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt tøj, afstemt efter årstiden. Det er bopælsforælderen, der bestemmer, hvilket tøj, der pakkes i barnets weekendtaske.
 
Hvis bopælsforælderen ikke overholder sin forpligtelse - og samværsberettigede dermed må afholde udgifter til barnets nødvendige påklædning - kan samværsberettigede søge om nedsættelse/bortfald af børnebidraget.
 
Hvis samværsberettigede har specielle ønsker til tøjet, kan det ikke pålægges bopælsforælderen at sørge for disse ønsker.

Med venlig hilsen

Ida Lange Lawaetz
Advokat (L)

Postboks 137,
Vænget 22,
4400 Kalundborg
tlf. 59 57 50 00
fax 59 57 50 01