Hvilke rettigheder har ugifte fædre med hensyn til samvær?

HVIS ET UGIFT PAR HAR ET BARN SAMMEN OG MODEREN HAR FORÆLDREMYNDIGHEDEN, HVILKE RETTIGHEDER HAR FADEREN SÅ, HVIS MAN GÅR HVER TIL SIT?

BARNET ER 1 ÅR GAMMELT. 

Svar:

Barnets fader kan anlægge sag om forældremyndighedsspørgsmålet enten i forbindelse med samlivsophævelsen eller senere. Han vil have gode muligheder for at få del i forældremyndigheden.

Hvis du alene tænker på samvær, så har faderen som hovedregel altid RET til at se barnet. Kan man ikke selv blive enige om, hvor hyppigt og hvor samværet skal finde sted, så skal statsamtet afgøre spørgsmålet.

Når barnet er så lille som i dit tilfælde, ser man ofte afgørelser om hyppige, men kortvarige samvær. Fx. 2-3 gange om ugen af et par timers samvær, gående hen imod et mindre hyppigt samvær af længere varighed, efterhånden som barnet bliver ældre.

Som tommelfingerregel siger man, at overnatning kan finde sted fra omkring 3 års alderen - men det er en individuel afgørelse.

Med venlig hilsen

Anne Broksø

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)