Kan han få samvær i Tyskland?

Min X har planer om at flytte til Hamburg, Tyskland.

Kan jeg forbyde, at samværet sker i udlandet?

Hvis ikke kan jeg så forlange, at vores datter på 13 år, som jeg har den fulde forældremyndighed over, bliver hentet og bragt, så hun ikke skal rejse alene med toget til Hamburg?

Svar:

Hvis du forbyder samvær i Tyskland, kan faderen anmode statsforvaltningen om at træffe afgørelse om samværet.

Hvis du forbyder barnet i at rejse alene, kan faderen anmode statsforvaltningen om at tage stilling til, om barnet må rejse alene - og i givet fald hvordan rejsen skal foregå.

Under normale omstændigheder vil statsforvaltningen træffe afgørelse om, at faderen gerne må se barnet i Tyskland.

Hvorvidt barnet må rejse alene kommer an på rejsens form, varighed mv. og hvorvidt den kan foregå på en sikker måde - dvs. uden eksempelvis tog eller fly skift.

I så fald vil statsforvaltningen nok træffe afgørelse om, at barnet godt må rejse alene til Tyskland  - men det kommer selvfølgelig an på en konkret afgørelse om det enkelte barn.

Med venlig hilsen

Anne Broksø

RET&RÅD, Hillerød

retraad.gif (5798 bytes)