Kan et lesbisk par få fælles forældremyndighed?

Hej, jeg vil gerne spørge om hvordan reglerne er for kunstig befrugtning af lesbiske piger, og om hvis et lesbisk par får et barn, hvem får så forældreretten, hvis der sker den biologiske mor nået, er der nogen måde man kan sikre den anden kvinde i parforholdet.

SVAR:

Der er ingen mulighed for at få foretaget kunstig befrugtning i lesbiske forhold, og derfor er der en del, der rejser til udlandet og ordner det der (hvor der gælder andre lovregler).

Den  kvinde, der føder barnet, får den fulde forældreret til det, og når der ikke bliver udlagt en far, så bliver det den person, der må anses for bedst egnet til at varetage barnets videre opvækst, der får forældreretten, hvis hun selv dør, inden barnet bliver juridisk voksen, dvs. fylder 18 år. Moderen kan øve indflydelse på denne afgørelse ved at oprette et såkaldt børnetestamente. Det kan du læse mere om på emne nr. 322.

Der kan ikke aftales fælles forældremyndighed, selv om de to kvinder lader deres parforhold registrere, men der kan foretages en adoption af barnet, idet § 4 i lov om registreret partnerskab bestemmer følgende:

Adoptionslovens regler om ægtefæller finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund