Kan 12-årige selv vælge, hos hvem de vil bo?

I første omgang, har jeg et kort og kontant spørgsmål?

Kan børn, når de er fyldt 12 år, selv vælge hvem de vil bo hos?

Med venlig hilsen

Ivan

Enjoy life now!
Husk!!, dette er den første dag i resten af dit liv.

Svar:

Det er en udbredt misforståelse, at børn, der er fyldt 12 år, selv kan vælge, hvor de vil bo.

I forældremyndighedssager og bopælssager skal dommeren altid træffe afgørelsen ud fra et skøn over, hvad der er bedst for barnet. I dette skøn kan indgå mange momenter, herunder naturligvis også barnets egne ønsker.

Ifølge forældreansvarslovens § 34, stk.2 skal barnet inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Som du kan se, er loven formuleret således, at dommeren ikke behøver at følge barnets ønsker. I praksis vil dommeren i langt de fleste tilfælde træffe en afgørelse, der stemmer overens med barnets ønsker. Dette gælder navnlig, når dommeren føler sig overbevist om, at barnets ønsker er udtryk for en moden beslutning, og ikke en pludselig indskydelse. Dommeren må ligeledes vurdere, om barnet har været udsat for pression fra den ene af forældrene.

Jo ældre barnet er, jo mere håbløst er det i praksis at forsøge at tvinge barnet til at bo et andet sted end der, hvor barnet selv ønsker at bo.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Carpe diem quam minime credula postero (Horats): Nyd dagen, og stol så lidt som muligt på imorgen.