Hvordan kan vi blive godkendt som plejeforældre?

Vi er et ungt ægtepar, som ønsker at blive plejeforældre til barn/børn, som er blevet fjernet fra deres biologiske forældre af hensyn til deres videre opvækst.

Hvilke myndigheder skal man kontakte i et sådan tilfælde?

Hvilke krav skal opfyldes for at man kan blive anerkendt som  plejeforældre?

Hvor kan man få oplysninger om sådanne krav?

SVAR:

Da I ønsker at blive plejeforældre, skal I rette henvendelse til jeres kommunes social- og sundhedsforvaltning.

Plejefamilier skal være godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune. Opholdsstedet skal være godkendt som generelt egnet af den stedlige amtskommune.

I vurderingen af egnetheden indgår bl.a.:
* Antal voksne i familien/på stedet
* Samspillet mellem de voksne, deres forestillinger om børneopdragelse, behandling m.v. og motiver til at modtage børn
* Omfanget af udearbejde og øvrige kontakter udadtil
* Faglig relevant uddannelse eller særlig erfaring fra lignende pædagogisk arbejde
* Antal egne børn og deres alder
* Helbredserklæring og eventuel helbredsattest
* De pågældendes straffeattest og
* Økonomien i familien.

Med venlig hilsen

RET&RÅD, Skjern

Bodil Skytte Nielsen