Udløser jeres formularer om ligedeling af kapital- og ratepensioner 60% skat?

Jeg har i dag i Berlingske Business, side 11, jura & lovnyt, læst SKATs meddelelse: ”Ægtepagt kan udløse topskat”

Jeg har hos jer bestilt formular nr. 250 K

I den anledning beder jeg venligst Familieadvokaten bekræfte, at ægtepagtens formulering er således, at der ikke kan herske tvivl om, at deling alene skal ske ved separation eller skilsmisse, således at SKAT ikke kan rejse krav om betaling af en afgift på 60%.

Svar

Anvendelsen af vore formularer om ligedeling af kapital- og ratepensioner i tilfælde af separation, skilsmisse og bosondring udløser ikke skat.

SKAT's meddelelse af 09.10.2006 går blot ud på, at der udløses en afgift på 60%, hvis ægtepagten formuleres således, at dele af de af ægtepagten omfattede pensionsordninger reelt kan anses for at blive overdraget til den anden ægtefælle. Derimod vil oprettelse af en ægtepagt, som foreskriver en deling af en pensionsordning i tilfælde af separation eller skilsmisse ikke udløse en afgiftspålæggelse i henhold til pensionsbeskatningslovens § 30 stk. 1, idet en sådan overdragelse reguleres af pensionsbeskatningslovens § 30 stk. 2.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus