Hvordan kan vi gøre arven til vort barn til kombinationssæreje?

Vi er et ægtepar, som ønsker at gøre arven til vor eneste arving til særeje - og underforstået kombinationssæreje.

Kan I oplyse, hvilken af linjens formularer, vi skal benytte for at få dette ønske opfyldt?

Svar

Hvis jeres "eneste arving" - som du skriver - er jeres fælles barn, kan I få jeres ønske opfyldt ved at benytte vores formular nr. 257, dvs. testamente til ægtefæller med fælles børn.

Dette testamente gør alt, hvad jeres barn arver, når den sidste af jer dør, til barnets kombinationssæreje. Eller sagt på anden vis, så sikrer I, at jeres barn kan beholde alt, hvad det arver efter jer i tilfælde af separation eller skilsmisse. Og bliver jeres barn og dets ægtefælle sammen, indtil en af dem dør, sikrer særejet barnet - som længstlevende - en stor arvemæssig fordele i tilfælde af et skifte. I den situation beholder barnet ganske enkelt hele særejet uden at skulle dele det med førstafdødes eventuelle livsarvinger eller kreditorer.

Skulle jeres svigerbarn i stedet blive længstlevende, skifter særejet automatisk karakter, så alle værdierne bliver til fælleseje. Dermed kan svigerbarnet sidde i uskiftet bo med det hele, hvis betingelserne for uskiftet bo i øvrigt er opfyldt.

Det gensidige testamente til ægtefæller med børn kan I læse mere om samt bestille på nr. 257, og det koster 350 kr. incl. moms og forsendelse. Ud over det originale testamente og en kopi på justitsministeriets genpartspapir modtager I en praktisk vejledning, så I selv kan bestille tid hos notaren, hvor I skal underskrive dokumentet.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund