Må Jehova's Vidner ringe på døren uden forudgående tilladelse?

Vi er nogle stykker, som har snakket om, hvorvidt Jehovas vidner har lov til at ringe på hos folk. Da det er vores opfattelse, man normalt skal have en eller anden form for tilladelse til"dørsalg".

SVAR.

Da det er tilladt at sælge bøger, blade og aviser ved dørene, kan Jehovas Vidner måske dække sig ind under det tilladte dørsalg, idet sekten blandt andet kommer med forskellige blade som VÅGN OP.

Men sender I sekten et anbefalet brev, som I - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor I utvetydigt frabeder jer besøg af Jehovas Vidner, får I næppe igen besøg af repræsentanter for sekten.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

Kommentar:

Som et af Jehovas Vidner, takker jeg dig for et udmærket svar. Jeg vil dog tillade mig at komme med nogle tilføjelser.

Jehovas Vidner dækker sig faktisk ikke ind under dørsalgsloven, da vi ikke foretager dørsalg. Vi er en religiøs organisation, og budskabet vi kommer med til folks døre er udelukkende af religiøs karakter. Alt vores litteratur er gratis, og bliver dækket af de frivillige bidrag som vores menigheder modtager verden over. Folk vil derfor aldrig blive opkrævet noget som helst for hverken vores bøger eller blade. Sågar Bibler uddeler vi gratis, ud fra Jesu ord om at vi har fået vores åndelige gaver for intet, og bør give dem videre for intet. (Mattæus 10:8)

Hvis nogle ikke ønsker vores besøg, er de selvfølgelig velkomne til at sende os et brev. Dette er dog ikke nødvendigt. Vi ønsker selvfølgelig ikke at besøge mennesker der har den holdning at de ikke ønsker vores besøg. Det er derfor blot at bede forkynderen om at notere at man ikke ønsker besøg af Jehovas Vidner. Dette vil blive noteret, og man vil ikke længere få besøg, medmindre selvfølgelig at der sker en fejl og man overser notatet.

Nogle vil spørge hvorfor vi i det hele taget besøger mennesker, når der er så mange der ikke ønsker vores besøg. Vi adlyder simpelt hen Jesu Kristi befaling om at gå ud og gøre disciple. Apostelen Paulus giver i sit brev til Romerne det 10.ende kapitel fra vers 10, et meget godt svar på hvorfor man bør gå ud til folk... "For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, v11 for Skriften siger: »Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme.« v12 Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, v13 for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.v14 Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? v15 Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? ­ som der står skrevet: »Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!«"

Det er faktisk et fåtal der giver udtryk for at de ikke ønsker vores besøg, og vi ved jo ikke på forhånd hvem de få er.