Hæfter kommunen for fejlagtige oplysninger på kommunens hjemmeside?

Hvilken forpligtelse har en kommune i forhold til oplysninger på egen hjemmeside?

Min egen kommune har eksempelvis forældede oplysninger om bistandsloven liggende på sider, der er opdateret i okt. 1998. Man har således ikke taget højde for socialreformen fra juli 98.Opdateringen er således sket 3 måneder efter at loven trådte i kraft, uden at der er bemærkninger nogen steder.

Hvis der ikke er nogen krav til nøjagtigheder, hvad skal man så med en kommunal hjemmeside?

Og ændring fra bistandslov til den nye sociallovgivning, er vel ikke ligefrem en detalje ?

SVAR.

Hvis den pågældende kommune ikke har nogen ansvarsfraskrivelse - fx "disse oplysninger er givet uden ansvar af nogen art" - risikerer kommunen i værste fald komme til at dække det tab, borgerne rent faktisk påfører sig ved at følge eventuelle råd på kommunens Internet-sider. Men man kan næppe sige, at kommunen har en særlig "forpligtelse i forhold til oplysninger på egne hjemmesider".

Til gengæld synes jeg, det er pinligt, at en kommune kan opdatere en sådan information, uden at have kendskab til nye og væsentlige love. Endda så pinligt, at det burde omtales - som optakt til en debat - i den lokale presse.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund