Hvem har krav på at få oplyst mit personnummer?

Hvem har krav på at få oplyst alle 10 cifre i ens personnummer?

SVAR.

Jeg kan ikke svare udtømmende på, hvem der har krav på at få oplyst en persons fulde cpr-numre. Men firkantet sagt vil det gælde i alle de situationer, hvor der er offentlige myndigheder involveret på en eller anden måde, dvs. din arbejdsgiver (der bl.a. skal afregne skat), læge, sygehus, amt, kommune, oplysningsforbund (da der er off. tilskud til kurser) osv.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund