Betaling for grundejerforeningsarbejde?

Må en grundejerforening på en ordinær generalforsamling hæve kontingentet ca. 200 kr.for alle grundejere, for senere at indkalde alle til firvillig arbejde, såsom oprydning, for derefter, efter udfuldført arbejde udbetale 200 kr.til de enkelte deltagende aktive, som en slags honorar eller løn.

SVAR.

Jeg kender naturligvis ikke vedtægterne for den pågældende grundejerforening, men i formålsparagraffen er det gerne udtrykt, at foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser.

Beslutningen om at hæve kontingentet med kr. 200,- er i sig selv gyldig forudsat at vedtagelsen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Derimod mener jeg ikke at der kan være tvivl om, at en indkaldelse fra grundejerfoeningens bestyrelse til at deltage i arbejde for derefter at udbetale honorar til de fremmødte er en uretmæssig disposition, som utvivlsomt er i strid med vedtægterne og almindelige regler indenfor foreningsret.

Du må derfor protestere overfor foreningens bestyrelse og også sørge for at emnet tages op på næste generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bjørn Lund Hansen

RET&RÅD, Søborg

rrlogofa.gif (7078 bytes)