Må en lærer i folkeskolen udøve fysisk vold?

Må en lærer i en dansk folkeskole:

a.. Tage et barn i armen så det kommer hjem med store blå mærker?

b. Hive et barn ned fra en stol så det bløder i munden?

c.. Låse et barn (alene) inde i et rum?

d. Udøve psykisk vold mod et barn?

Må en elev i en dansk folkeskole:

e. Nægte at gå med en lærer - midt i en undervisningstime-?

f. Gå på toiletbesøg - midt i en undervisningstime-?

SVAR.

ad a: NEJ

ad b: NEJ

ad c. NEJ

ad d. NEJ, men det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der er psykisk vold.

ad e. Sandsynligvis NEJ, for der gælder et såkaldt anstaltprincip, hvorefter skoleledelsen fastsætter fornuftige interne regler.

ad f. JA

 

Umiddelbart har jeg ikke mulighed for at give en konkret vurdering af sagen, men det lyder til, at I har behov for at tage en snak med den pågældende skoleinspektør.

En lærer må ikke benytte fysisk afstraffelse som i gamle dage - hvor der blev brugt spanskrør - og her er tilsyneladende tale om en lærer, der går langt ud over de gældende regler.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund