Kan man have ophavsret til madopskrifter?

Det kan godt være, at det ikke lige falder ind under de mest gængse emner her på siden, men jeg har længe undret mig over, om madopskrifter er underlagt ophavsret.

Kan man f.eks. skrive opskrifter af efter bøger og selv udgive de samme opskrifter - måske bare i en anden sammenhæng?

SVAR.

Madopskrifter - eller kulinariske værker om du vil - er omfattet af ophavsretten (efter lovens § 1), da der er tale om en slags faglitterære værker i skrift.

Du har ikke ret "til at planke" - som det populært kaldes - andres opskrifter i blade og bøger for derefter at udgive dem i bogform.

Men benytter du en offentliggjort opskrift til at udvikle din helt egen opskrift - fx med flere ingredienser og lidt anderledes mængdemål - har du frembragt et nyt kulinarisk værk, som du frit kan offentliggøre i fx en bog.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund


§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.