Må fagforening offentliggøre udmeldte medlemmers fødselsdato?

Jeg vil spørge om, det er lovligt, når min fagforening i deres lokalblad sammen med folks navn offentliggør de 6 første tal i deres CPR nummer, når de har meldt sig ud af fagforeningen?.

(Det gøres for at lægge pres på dem der melder sig ud, for at få dem til at blive/melde sig ind igen, hvis de stadig arbejder i samme fag)

SVAR.

Efter min vurdering er en sådan offentliggørelse af folks alder - for det er jo netop indeholdt i i cpr-nummeret - en adfærd, der er i strid med den presseetiske regel, der bestemmer følgende:

"Meddelelser, som kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale".

Hvis det pågældende fagforeningsblad ikke frivilligt vil skifte kurs på dette område, kan du bede Pressenævnet se på sagen.

Send bladet et anbefalet brev, hvor du anmoder bladet om straks at skifte kurs, så de første seks tal i cpr.numrene ikke længere bliver offentliggjort.

Skriv at hvis du ikke modtaget et positivt svar inden otte dage, vil du bede Pressenævnet om at behandle din klage.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund