Kan man stemme i foreninger via fuldmagt?

I en forening, hvis love intet nævner om fuldmagt, kan man da ikke lade sig repræsentere ved en fuldmægtig. Jeg mener, at hvis det ikke udtrykkeligt er nævnt, at man ikke kan stemme ved fuldmagt, så kan man.

SVAR.

Jeg er enig,  i hvert fald, hvor foreningen har en ikke uvæsentlig økonomisk betydning for medlemmerne, jf. Erik Werlauff i Håndbog for foreningsdirigenter, 1989,  p. 52.

Derimod er der mange foreninger, som har regler, som begrænser det antal fuldmagter, som en enkelt person kan møde med på en generalforsamling. Formålet hermed er typisk at sikre, at man ikke foretager organiserede indsamlinger af fuldmagter. Det vil ofte være tilfældet i grundejerforeninger og lignende og er meget anvendt også i foreninger, hvor det personlige medlemskab er det centrale.

Efter min mening er sådanne begrænsninger gyldige. 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg