Må man kopiere andres internet-sider?

Hvordan er reglerne for kopiering af materiale på internettet?

Jeg tænker på, om man må kopiere tekst og andet fra internettet og udgive det på sin egen hjemmeside?

Er det tilladt, hvis man tydeligt gør opmærksom på den oprindelige kilde og eventuelt laver en genvej til den oprindelige tekst?

Hvis det ikke er lovligt, hvad er straffen så?

SVAR.

Nej, man må ikke frit kopiere andres tekster og udgive dem på sin egen Internet-side. De forskellige filer, fx i form af tekster, er ophavsretligt beskyttet, og derfor skal man holde sig inden for reglerne i den danske lov om ophavsret.

Du må i et vist omfang citere - med klar kildeangivelse - lige som du frit kan lave henvisninger, eventuelt i form af såkaldte hyperlinks.

De enkelte hjemmesider vil være at betragte som et ophavsretligt beskyttet værk, men også de enkelte bestanddele på hjemmesiden kan være omfattet af ophavsretten, fx grafiske opstillinger eller sammensætninger af hyperlinks.

Straffen for krænkelse af andres ophavsret vil ofte være, at du skal betale et vederlag for den uberettigede brug, ligesom du kan blive pålagt en bøde. Straffen kan under skærpende omstændigheder stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund