Alarmanlæg i butikker?

Jeg er nysgerrig efter at vide, hvilke rettigheder, butikker hhv. kunder har i forbindelse med de alarmer, der mange steder er opstillet ved ind-/udgangene.

Jeg tænker specielt på, hvis man ikke har taget noget, men alarmen går i gang ved en fejltagelse. Har butikspersonalet da ret til at gennemse ens tasker m.v. eller har man ret til at nægte dette (idet det måske falder under politiets område). Ligeledes: har de ret til at tilbageholde en, eller kræve at man bliver, til politiet så evt. kommer, eller kan man nægte dette.

Min pointe er, at hvis butikspersonalet ikke har nogen juridisk ret til disse ting (og hvor har de evt. lovhjemmel til disse), vil de være nødt til skride til en civil anholdelse, og det må klart kunne give en erstatning, hvis den viser sig at være uberettiget!

Man kan selvfølgelig også føje butikspersonalet og gøre det nemmere for alle parter, men på den anden side, hvis man nu principielt ikke ville, når de nu tog fejl. Det må jo være deres ansvar at have nogle alarmer, der fungerer korrekt, og om de så vil satse en anholdelse med efterfølgende erstatning, hvis de tog fejl, må være op til dem.

Den samme problemstilling gør sig vel også gældende, hvis man uberettiget tilbageholdes af en butiksdetektiv...

SVAR.

Jamen, du har fuldstændig ret i dine antagelser, for butiksdetektiver, personale m.v. har kun én mulighed. Nemlig at skride til en såkaldt civil anholdelse efter retsplejelovens § 755 stk. 1, som bestemmer følgende:

"...Samme beføjelse (til at anholde) har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen".

Hvis en person på grund af defekter i tyverisikringen bliver anholdt på et helt forkert grundlag, må vedkommende - som du antyder - have krav på erstatning for "økonomisk skade samt for lidelse, tort, ulempe..." - for nu at citere straffelovens § 1018 a stk. 1.

Butiksdetektiver har ikke større kompetence på dette område end alle andre private, fx det almindelige personale i en butik.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund