Modem ødelagt af lyn

Da et tordenvejr gik over det boligområde, hvor jeg bor, slog et lyn ned i bebyggelsen. Det medførte, at der slog et 'lyn' ud fra mit modem, hvorved det er blevet ødelagt.

Mit modem var tilsluttet telefonnettet, men der var ikke strøm på (således lå transformatoren på bordet). Derfor konkluderer jeg, at tordenvejret har slået ned i nærheden i KTAS' ledningsnet, og mener derfor, at jeg kan pålægge KTAS at erstatte det ødelagte modem. Der kan jo ikke være tale om force majeure, da den strømspænding som ødelagde modemet er 'transmitteret' via telefonnettet (altså KTAS' ansvar).

Er disse betragtninger rigtige, således at jeg kan kræve erstatning fra KTAS? - Jeg mener, at tordenvejr er en jævnligt forekommende naturbegivenhed, som KTAS må gardere sig imod - i stil med HFI-relæet på elinstallationerne.

Med venlig hilsen.

K. K.

PS. Da modemet benyttes både privat og erhvervsmæssigt, dækker min familieforsikring ikke.

Svar

Du har efter min vurdering ikke ret store muligheder for at få erstatning fra KTAS. Du skal kunne påvise, at KTAS har handlet culpøst, dvs uforsvarligt, ved ikke at sikre telefonnettet mod overførsel af lyn via telefonledningerne.

Jeg er ikke klar over, om dette i det hele taget er teknisk muligt. Hvis der er andre, som ved dette, kan de eventuelt skrive herom.

Du kan naturligvis godt prøve at skrive til KTAS og kræve dit ødelagte modem erstattet, og i brevet argumentere på samme måde som i dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg


Kommentar fra BLK

Jeg har været udsat for præcis det samme og i det tilfælde dækkede min indboforsikring skaden uden vrøvl. Men det er ikke teknisk muligt at sikre et omfattende ledningsnet mod lyn.

Oftest sker skaden, fordi det elektriske felt mellem sky og jord tiltrækker ladninger til det bestemte sted på ledningsnettet. Det er oftest ikke fordi lynet rammer ned i ledningsnettet. Når lynet udløses, strømmer den ophobede ladning ud på ledningsnettet igen, fordi det elektriske felt ikke længere eksisterer.


I henhold til brev ang. modem der bliver ødelagt af lyn, skal DESITEK a/s hermed bemærke, at det de sidste 10 år har været muligt at beskytte både telefonlinier og den elektriske installation mod direkte lynnedslag og overspændinger induceret fra lynnedslag i nærheden af installationen. Det kan altså lade sig gøre at beskytte sig imod overspændinger fra lynnedslag.

Om det er rimeligt at KTAS burde beskytte din installation mod overspændinger induceret på deres net, er et andet og særdeles godt spørgsmål.

Med venlig hilsen

Carsten A. Weilguny

DESITEK A/S