Hvordan bliver jeg slettet i DSB's registre?

Jeg har et lille udestående med DSB vedr. tre ubetalte kontrolafgifter.

Sagen er den, at det ikke er mig, der har skrevet under på kontrolafgifterne (der er tale og navnemisbrug), hvorfor jeg har nægtet at betale.

DSB troede ikke på mig og valgte at føre sag ved fogedretten. Fire fogedretsmøder resulterede i, at sagen blev udsat på politimæssig efterforskning. Da jeg intet havde hørt fra DSB i næsten 9 måneder, skrev jeg til dem og bad og at blive oplyst om sagens status. Jeg fik det svar, at DSB havde valgt at henlægge sagen, da omkostningerne gerne skulle stå mål med sagens omfang. Det kan jeg også godt leve med, selv om jeg gerne havde set en politiefterforskning.

Mit problem er, at jeg i DSB's register stadigt står registeret for tre ubetalte kontrolafgifter, som er mig uforskyldt. Jeg krævede i fogedretten, at disse blev slette fra mit navn, da jeg anså det som en krænkelse. I og med at DSB har valgt at henlægge sagen, har de ikke slettet kontrolafgifternes reference til mit navn og det er jeg meget ked af.

Har jeg ikke krav på, at de kontrolafgifter slettes fra mit navn? Og i givet fald hvor skal man henvende sig, hvis DSB ikke efterkommer mit ønske? Jeg har en ide om, at man kan klage til det ministerium de hører under, er det en mulighed?

Jeg ville blive meget glad, hvis du kunne hjælpe mig med dette dumme lille problem.

SVAR.

Du har helt klart et krav på at få de omtalte og ubetalte kontrolafgifter slettet, og du kan henvise til, hvornår sådanne poster kan registreres efter de regler, der gælder for kreditoplysningsbureauer. Nemlig hvis kravet er fastslået ved endelig dom eller skriftlig erkendt af skyldneren og forfaldent til betaling.

Send DSB et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du bl.a. med de omtalte argumenter anmoder om straks at blive slettet i deres register. Anmod ligeledes om at få en skriftlig bekræftelse på, at afgifterne er slettet under dit navn, og bed om en udskrift af de oplysninger, der nu er registeret under dit navn, jf. lov om offentlige registre § 13.

Nægter DSB at foretage ændringen, kan du ganske rigtigt bede Trafikministeriet tage affære.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund